Avís legal

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves.

Titularitat

Partal, Maresma i Associats, S. L., amb NIF B-61017810 i domicili a Barcelona, carrer Ferlandina 43. 2, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 28.765, Foli 103, Full B-141.320, és propietària i gestora del diari digital VilaWeb, que es presenta a la pàgina web amb l’adreça www.vilaweb.cat.

Contingut de la pàgina

El contingut de la web www.vilaweb.cat podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per Partal, Maresma i Associats, S.L..

VilaWeb ofereix enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els lectors tinguin més fonts d’informació a internet i puguin complementar dades de les notícies que redacta. Partal, Maresma i Associats, S.L. no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri.

VilaWeb també ofereix continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

Partal, Maresma i Associats, S.L. no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los, si és el cas, i els publica al bloc Correccions i rectificacions (http://blocs.mesvilaweb.cat/correccions).

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de Partal, Maresma i Associats, S.L. o de tercers que li n’han autoritzat l’ús.

VilaWeb s’edita en règim de drets Creative Commons, (Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Unported.)

Per tant, els textos publicats a VilaWeb es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

  • Cal esmentar-ne la font.
  • Cal respectar-ne la contextualització original.
  • No se’n pot fer un ús comercial.
  • No se’n pot fer obra derivada.

Ara, no s’editen en règim de Creative Commons, sinó en el de drets d’autor legalment en vigor, totes les fotografies, els articles de ‘Mail obert’, a excepció dels signats per Vicent Partal, tots els materials de ‘El Punt’, d’Europa Press, d’ACN, de ‘Les finances.info’ i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s’indica).

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

Partal, Maresma i Associats, S.L. no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Partal, Maresma i Associats, S.L.. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de Partal, Maresma i Associats, S.L.

Partal, Maresma i Associats, S.L. es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Partal, Maresma i Associats, S.L. declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen a la seva web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

VilaWeb fa servir galetes (‘cookies’) en algunes pàgines. Aquestes galetes permeten de controlar les dades de navegació de l’usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb VilaWeb. Aquestes dades no tenen cap més finalitat que la d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la web. En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.

L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu.

Protecció de dades

Partal, Maresma i Associats, S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis de VilaWeb s’incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Partal, Maresma i Associats, S.L.

El tractament de les dades proporcionades es fa d’acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat de tercers.

Limitació de la responsabilitat

Partal, Maresma i Associats, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.